Certifikáty

Certifikáty ISO

Společnost MIJO-STAV stavby s.r.o. je držitelem několika certifikátů ISO, jedná se především o certifikát managementu jakosti ISO 9001:2008, certifikát managementu systému enviromentální ochrany ISO 14001:2004 a certifikát managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 18001:2007. Všechny certifikáty managementu jsou platné minimálně do roku 2011 a v rámci vnitrofiremní strategie budou nadále obnovovány a rozšiřovány.

Obchodní informace

Jelikož chceme s našimi zákazníky a partnery vystupovat transparentně, uvádíme zde veškeré registrace a certifikace spojené s chodem společnosti MIJO-STAV stavby s.r.o. Kromě standardních registrací nutných pro korektní podnikání, uzavřela naše společnost také pojistnou smlouvu a to s limitem plnění až 20.000.000 Kč.