Nový Panel 2013

5.2.2013

 

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

  • Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od ledna 2013 1,09% p.a.
  • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
  • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Žádosti do programu přijímáme od 11. ledna 2013