O společnosti

Společnost MIJO-STAV stavby s.r.o. vznikla po dlouhodobé činnosti v oboru stavebnictví. Spojili jsme 9-ti letou praxi, zkušenost, preciznost a cílevědomost s novými technologiemi, trendy a požadavky trhu tak, abychom vytvořili společnost, která má hlavní cíl a náplň své pracovní činnosti plnit do nejmenšího detailu požadavky investorů i požadavky rychle se rozvíjejícího trhu.

Vysokou kvalitu naší firmy garantuje nejen velmi pozitivní a objemný seznam referenčních staveb, ale i to, že jsme splnili nejnáročnější kritéria a získali tak osvědčení o systému řízení kvality ISO 9001:2008 i osvědčení managementu systému environmentální ochrany ISO 14001:2004 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2007

Další pozitivní argument k úspěšnému realizování našich zakázek je, že disponujeme vlastními zaměstnanci v oblasti obchodu i výroby. Tímto kvalitním a proškoleným týmem pokrýváme celý Moravskoslezský kraj. Pro lepší výkon pracovních činností našich zaměstnanců pořádáme minimálně 2x ročně školící víkendy, neboť si naše firma uvědomuje, že kvalitně proškolený zaměstnanec nejen v oblasti bezpečnosti práce, ale i v oblasti nových trendů stavebnictví, které aplikuje do své pracovní činnosti, je základ úspěšné firmy.