Služby

Revitalizace bytových domů

Naše stavební společnost se zabývá kompletní revitalizací panelových, cihlových a rodinných domů. Nabízíme komplexní servis - veškeré práce spojené s přípravou stavby včetně vypracování projektové dokumentace a energetického auditu, přes návrh financování až po pomocnou ruku při získání dotačních titulů. Následně se postaráme o administrativu v oblasti případného stavebního povolení a všech potřebných vyjádření tak, aby zahájení revitalizace bylo v souladu s platnými normami a zákony.

Výměna oken a balkonových dveří

Přes okna a balkónové dveře dochází k největším tepelným ztrátám. Výměna oken a balkónových dveří by proto měla být prioritou při rekonstrukci domu nebo při renovaci lodžií a balkónů. Plocha oken zabírá až 50 % z celkové plochy obvodových stěn a při jejich výměně lze dosáhnout až 25% úspory na tepelných ztrátách domu či bytu.

Zateplení obvodového pláště

Zateplení obvodového pláště, společně se zateplením střechy, má zásadní vliv na energetickou náročnost celé budovy a z tohoto důvodu je vhodné provést zateplení jak novostaveb, tak starších budov. Investice do zateplení fasády je nejúčinnější a zároveň nejekonomičtější možností opravy domu. Z praxe je známo, že kompletním zateplením je možné dosáhnout až 60% úspor na energiích potřebných k vytápění domu.

Rekonstrukce a zateplení střechy

Při stavbě nové nebo rekonstrukci stávající střechy je dobré myslet na její zateplení. Zateplení střechy je nedílnou součástí moderního bydlení, především z ekonomického hlediska. Důvodem k opravě střechy mohou být její špatné hydroizolační vlastnosti, zlepšení tepelně izolačních vlastností, zateplení půdních prostor, ad.

Rekonstrukce lodžií a balkónů

Lodžie a balkony jsou ve větší míře vystavovány vlivům počasí, proto je u těchto prostor důležité provádět ve správný čas generální opravy a předejít tak korozi, zatékání nebo dokonce narušení statiky. Rekonstrukce lodžií a balkonů znamená prodloužení životnosti minimálně o dalších 20 let.

Sanace obvodového zdiva

Pojem sanace zdiva představuje fyzický zásah do zdiva, spodní zástavby nebo zdiva v přízemí. Výsledkem sanace je trvalé snížení vlhkosti zamezením prolínání vzlínající vody z půdy nebo srážkové vody nad terénem do stavebního materiálu.