Sanace obvodového zdiva

Pojem sanace zdiva představuje fyzický zásah do zdiva, spodní zástavby nebo zdiva v přízemí. Výsledkem sanace je trvalé snížení vlhkosti zamezením prolínání vzlínající vody z půdy nebo srážkové vody nad terénem do stavebního materiálu.

Starší obytné budovy mívají problémy s vlhkým zdivem a narušenou omítkou. Je to proto, že stavební materiály absorbují jak vzlínající vlhkost, tak padající dešťovou vodu. Účinkem vlhkosti se pozvolna stavební hmoty rozpadávají, snižují se jejich tepelně izolační vlastnosti a na povrchu zdiva mohou vyrůstat zdraví škodlivé spory a plísně. Na vlhkých stěnách je růst plísní patrný žlutými, zelenými i černými skvrnami a zatuchlým zápachem. Obývání vlhkých místností je zdraví škodlivé a věci zde uložené v důsledku zvýšené vlhkosti podstatně rychleji chátrají.

Sanace provádíme chemickými tlakovými injektážemi, hydroizolačními stěrkami a nátěry, sanačními omítkami, vzduchovými podlahami a stěnami.

Typy sanací vlhkého zdiva můžeme rozdělit na:

drenáže neboli svislá izolace obvodového zdiva

Drenáží velice spolehlivě izolujeme stavbu od okolního terénu a zabraňujeme tak pronikání vlhkosti ze zeminy do spodní zástavby. Typickým příkladem je izolace sklepních prostor a dalších zástaveb, nacházejících se pod úrovní okolního terénu.

vodorovná izolace zdiva neboli podřezání zdiva

Vodorovné izolace zdiva provádíme metodou podřezání zdiva řetězovou pilou, následným vložením nové izolace, zajištěním statiky objektu a tlakovým vyplněním řezné spáry betonovou směsí.

Tato technologie je spolehlivým způsobem sanace vlhkého zdiva, protože zajišťuje absolutní fyzické oddělení zdiva od spodní zástavby a tím zabraňuje vzlínání vlhkosti do zdiva. Podřezáním zdiva je možné opravit i stávající nefunkční izolaci objektu.

Poptávkový formulář:
  • Mám zájem o :

Položky označené * jsou povinné.